Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

Pos ve benzeri cihazlar ile akıllı kart kullanarak kurumsal ve bireysel kullanıcılara ödeme ve elektronik kontrol sistemleri hizmeti, tasarımı ve satışı, donanımların barındırılması ve yönetilmesine yönelik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği yönetim sistemleri hizmetleri sunan şirketimizin bünyesinde bulunan Yönetim, Ar-Ge, Yazılım, Muhasebe ve Finans, Satınalma, Tedarik Yön. Ve İdari İşler, Kalite, İnsan Kaynakları gibi departmanlarına ait faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği politikamız dâhilinde;

· Grup içi ve nihai müşterilerimizin hizmet kalitesi, fiyat, termin süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyeti sürekliliğini sağlamayı,

· Hizmet kalitesinde istenen seviyeye ulaşmak nihai müşterilerin beklentilerini dikkate almayı ve bunu yerinde hizmet kalitesi ile sağlamayı,

· Hizmette kanunen ve kalite ile ilgili karşılaşılabilinecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,

· Standart iş yapış şekillerini belirleyerek hizmet verdiğimiz her noktada aynı kaliteyi sağlamak,

· Şirket süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi geliştirmeyi,

· Tüm çalışanların şirketimiz amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı,
Tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi yürütmeyi ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi,

· Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,

· Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

· Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

· Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

· Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR​​

 

SERVİS YÖNETİM POLİTİKASI

 

 

            Tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ISO/IEC 20000:2012’in gerekliliklerine uyum sağlayan bir yönetim sistemi kurulması, INVENTIV çalışanlarının bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak bilinçlendirilmeleri, kaliteli servis yönetim sistemlerini içselleştirmeleri, bu bakış açısını tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmak, müşteri talepleri ile sınırlı kalmadan müşteri ve iş ortaklarımıza yön veren IT servis sunumu sağlamaktır.

 

 

 

Taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR​